Design Thinking
Design Thinking, anında görünür olmayan alternatif stratejileri belirlemek için varsayımlara meydan okumaya çalıştığımız yinelemeli bir süreçtir.

Design Thinking, kullanıcıyı anlamaya çalıştığımız, varsayımlara meydan okuduğumuz ve başlangıçtaki anlayış düzeyimizle anında fark edilemeyebilecek alternatif stratejileri ve çözümleri belirleme girişiminde sorunları yeniden tanımladığımız yinelemeli bir süreçtir. Aynı zamanda Design Thinking, problemlerin çözümüne yönelik çözüm odaklı bir yaklaşım sunar. Bir düşünme ve çalışma biçimi olduğu kadar uygulamalı yöntemlerin bir koleksiyonudur.

Tasarım Düşüncesi, ürünleri veya hizmetleri kendileri için tasarladığımız insanlara yönelik bir anlayış geliştirmeye yönelik derin bir ilgi etrafında döner. Hedef kullanıcıyı gözlemlememize ve onunla empati geliştirmemize yardımcı olur. Tasarım odaklı düşünme, sorgulama sürecinde bize yardımcı olur: sorunu sorgulamak, varsayımları sorgulamak ve sonuçları sorgulamak. Design Thinking, sorunu insan merkezli yöntemlerle yeniden çerçevelendirerek, beyin fırtınası oturumlarında birçok fikir yaratarak ve prototip oluşturma ve test etmede uygulamalı bir yaklaşım benimseyerek, kötü tanımlanmış veya bilinmeyen sorunların üstesinden gelmede son derece yararlıdır. Tasarım odaklı düşünme ayrıca devam eden deneyleri de içerir: eskiz, prototip oluşturma, test etme ve kavramları ve fikirleri deneme.

Kaynak tabanlı görünüm Tasarım düşüncesi genellikle Kaynak Tabanlı Görüş (RBV) adı verilen bir süreci de içerir; bu, rekabet avantajı kaynakları bulmak için rekabet ortamına bakmak yerine şirketin içine bakarak rekabet avantajı elde etmeye yönelik bir yaklaşımdır. , kaynak kuruluşun rekabet avantajı elde etmesini ve sürdürmesini sağlamak için kullanılabilir. VRIO nitelikleri genel olarak şu şekilde tanımlanır: değerli mi? nadir? taklit etmek pahalı mı?

Tasarım Düşüncesinde Yenilikçi Düşüncenin Rolü VRIO kaynaklarını veya "değerli kaynakları" kullanmak için bir kuruluş yenilik gerektirir. Daha iyi sonuçlar elde etmek ve rekabet avantajı elde etmek için kaynakları birleştirmenin benzersiz veya farklı yollarını geliştirmek için yenilikçi düşüncenin kullanılması.

Tutumlu yenilik, basit şeylerin yeniliğidir. Düşük değerli bir şeyi yüksek değerli bir şeye dönüştürmek. Mallar kıt olduğunda, insanlar kendi içlerine gidip bu en bol doğal kaynaktan -insan becerisinden- yararlanmaya ve onu sorunları çözmek için kullanmaya zorlanırlar. Tutumlu yenilik düşük teknoloji olabilir, ancak hizmetleri daha uygun fiyatlı ve daha fazla müşteri için daha erişilebilir hale getirmek için yüksek teknolojiyi kullanmakla ilgili olabilir.

Bu süreç boyunca zihniyetin uyarlanabilir ve çevik kalması gerekir. Çevik metodoloji veya "Çevik", ekiplerin projeleri hakkında aldıkları geri bildirimlere hızlı ve öngörülemeyen yanıtlar vermelerine yardımcı olan bir süreçtir. Geliştirme döngüsü sırasında bir projenin yönünü değerlendirmek için fırsatlar yaratır.

Design Thinking'de yaratıcı süreciniz ve inovasyonunuz asla bitmeyecek. Pazar değiştiğinde ürününüzü ve fikirlerinizi değiştirmeniz gerekir. Ve pazar sürekli değiştiğinden, hiçbir zaman nihai bir ürününüz olmaz.Başka bir şey?

Time to Talk

Time 2 Talk is a fast-paced, engagement tool that sparks spontaneous conversations and gives players an equal voice.

Atmosphere

Teams open a series of boxes, decrypt codes and develop the composition of the perfect atmosphere on Mars.

Leadership Stories

Experiment with different leadership approaches in different situations in a structured, gamified, and systematic way.