Motivation

Motivasyon, doğru duygu, enerji, eğlence ve tutkunun yaratılmasıdır.Motivasyon, doğru duygu, enerji, eğlence ve tutkunun yaratıldığı zamandır; Tutku başkalarında amaç geliştirir. Amaç konusunda tutkulu olmak için insanların duygusallaşması gerekir. Hız, esneklik ve yenilikçilik, günümüzün iş dünyasının önkoşullarıdır ve personelin odaklanmaya devam etmesi için motive edilmesi gerekir. Nitelikli liderler, bireyleri ortak bir hedefe doğru motive etmede anahtardır. Liderler, ikna edici kişilikleri ve çoklu bağlantıları varsa, kilit etkileyiciler olarak hareket edebilirler. Motivasyon bulaşıcıdır. Kilit kişileri motive etmek tüm bir ekibi etkileyebilir ve kritik bir insan kitlesinin inançları ve enerjileri odaklandığında, temel değişim hızla gerçekleşebilir. Grup dışında görünürlük, başka bir tanıma şeklidir. Tüm grup üyelerini mümkün olduğunca görünür, hesap verebilir ve ödüllendirilmiş hissedin. Ekiplerin olumsuz davranışlara değil, olumlu davranışlara odaklandığından emin olun. İnsanları bire bir bağlayın.

Catalyst portföyündeki çeşitli ekip ağ oluşturma alıştırmaları, insanların sosyalleşmesine ve kişisel düzeyde birbirlerini tanımalarına odaklanır. Hepimiz duygusal varlıklarız ve bu, bir liderin insanların duygularını yakalayarak diğerlerinde kararlılığı yönlendirmesini sağlar. Duygular, özünde insanların kendilerini nasıl verdikleridir; bireylere işin amacını, misyonunu ve değerlerini benimsemeleri ve kendi kişisel tatminleri ve başarıları için alan yaratmaları için ilham verir. Böyle bir doyum, kişinin değerli bir şeye katkıda bulunduğu ve bunun takdir edildiği hissinin bir kombinasyonunu yaratmaktan gelir. Bunun grup tarafından kolektif bir deneyim olması gerekir. İnsanlar olarak hepimizin ait olmaya ihtiyacı var. Aidiyet, etrafımızda aynı şeyleri hisseden, bizim gibi önemseyen ve hayata benzer bir değer kümesiyle yaklaşan kişilerle çevrili olduğumuzda ortaya çıkar. Bir takımdaki tüm insanlar kendilerini ait hissederse, o zaman insanlar motive olacaktır.Başka bir şey?

Time to Talk

Time 2 Talk is a fast-paced, engagement tool that sparks spontaneous conversations and gives players an equal voice.

Atmosphere

Teams open a series of boxes, decrypt codes and develop the composition of the perfect atmosphere on Mars.

Leadership Stories

Experiment with different leadership approaches in different situations in a structured, gamified, and systematic way.