Decision Making
Bir ekip olarak çeşitli olasılıklar arasından etkili bir şekilde bir eylem planı seçmek.

Karar verme, çeşitli alternatif olasılıklar arasından bir hareket tarzının veya inancın seçilmesiyle sonuçlanan bir süreçtir. Bir süreç olmadan, karar verme bireyler için ve hatta ekipler için daha da zor olabilir. Hedeflerin ve sunulan alternatiflerin aşırı analizi aşırı bilgi yüklemesine yol açabilir ve karar verme sürecini felç edebilir. Ekip olarak karar vermek, insanların yerleşik iletişim kuralları dahilinde fikirlerini dile getirme özgürlüğüne sahip olduğu yapıcı bir ortam gerektirir. Ekibin tüm üyelerinden fikir birliğine varılması çok önemlidir.

İlk adım olarak, durumu ayrıntılı olarak araştırın, hedefleri belirleyin ve ardından bunları önem sırasına koyun. Ardından, alternatif eylemler geliştirin ve bunları hedeflere göre değerlendirin. Bu süreç, hedefleri en iyi şekilde karşılayan bir seçeneği gerçekleştirecektir. En iyi çözüm seçildikten sonra, ortaya çıkabilecek olumsuz sonuçları göz önünde bulundurarak planı dürüstçe değerlendirin. Ardından kararı iletin ve harekete geçin. Planı daha fazla analiz edin ve herhangi bir sorunun ortaya çıkmasını önlemek için ek adımlar atın. Rol oynamayı içeren ve proje planlamasını simüle eden ekip oluşturma faaliyetleri, karar verme için deneyimsel bir öğrenme aracı olarak kullanılabilir.Başka bir şey?

Time to Talk

Time 2 Talk is a fast-paced, engagement tool that sparks spontaneous conversations and gives players an equal voice.

Atmosphere

Teams open a series of boxes, decrypt codes and develop the composition of the perfect atmosphere on Mars.

Leadership Stories

Experiment with different leadership approaches in different situations in a structured, gamified, and systematic way.