Ticaret Oyunları
Eğlenceli bir deneysel oyunla ekip halinde öğrenmeyi, yaratıcı düşünmeyi hızlandırın ve bilgilerin kalıcılığını geliştirin.

Deneyime dayalı iş oyunları, interaktif, eğlenceli ve yaratıcı özelliklere sahip gereçke yaşam simülasyonlarıdırlar. Gerçek yaşamadan elde edilen bir metaforun kullanılmasıyla, deneyimsel takım kurma etkinlikleri, çalışma ortamında "güvenli" bir mesafede uzaklaşılmasını sağlamaktadır. Katılımcıların, geçmişteki deneyimlerine güvenmesini ve aynı zamanda da uzun süreli etkiler için nöron bağlantılarını güçlendiren yaratıcı düşünce sistemini uygulamasını gerektiren uygulamalı görevler içeren interaktif programlardır.

İş oyunları, uygulama, problem çözme ve karar verme süreçleri üzerinden belli bir öğrenme setine odaklanmak üzere tasarlanmışlardır. Bu aşamalar, öğrenmeyi hızlandırmakta ve bilginin uzun süre muhafaza edilmesini sağlamaktadır.. Katılımcılar, her birinin ayrı ayrı rollerinin hayati önem taşıdığı bir takım halinde çalışmaya teşvik edilmektedirler. Bu da takım çalışmasını geliştirmekte ve aynı zamanda bireysel katılımı ve motivasyonu arttırmaktadır.

Bu rahat öğrenme ortamında, bireyler ve takımlar riskleri deneyimleyebilmekte ve bunları üstlenebilmektedirler. Elbette hatalar kaçınılmazdır ancak bu da öğrenme sürecinin değerli bir parçasını oluşturmaktadır.

Yapılan etkinliğin gözden geçirilmes iş ortamına yansıtılması, deneyimsel öğrenme sürecinin temel taşını oluşturmaktadır. Araştırmalar şunu göstermiştir ki, uygulamalı deneyimlerin özet konseptlerle birleştirilmesiyle ve bunlarında da sonuca yansıtılmasıyla, katılımcılar beyinlerinin çok daha fazla bölgesini harekete geçirebilmekte olup öğrenmeye ilişkin gerçek ve kişisel bağlar kurmaktadırlar. Elde edilen sonuçları ve bireysel eylemlerinin bunları nasıl etkilediğini takımlarına yansıtmakta ve bu eylemleri diğerlerininkilerle karşılaştırmaktadırlar. Bu analiz, öğrenilen konseptlerin diğer çeşitli durumlara nasıl uygulanabileceğinin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olmaktadır.

İlgili Programlar

Need 4 Speed

Ekipler, karmakarışık model arabaları birleştirerek süreç iyileştirmeyi öğrenir.

Bean Around The World

Rekabetçi kahve ticareti oyunu

Beat the Box

Zamanı yenmek için sorunları çözün, kodları kırın ve gizemleri çözün.

Peak Performance

Nöroplastisiteyi ve öğrenmeyi geliştirin. Grup olarak performans sergilerken ilham alın ve canlanın.

The Infinite Loop

Daha keyifli bir iş hayatı ve etkili ekipler için insanların birlikte eğlenebileceği fırsatlar yaratın.

Leadership Stories

Yapılandırılmış, oyunlaştırılmış ve sistematik bir şekilde farklı durumlarda farklı liderlik yaklaşımlarını deneyin.

Atmosphere

Ekipler bir dizi kutu açar, kodları deşifre eder ve Mars'ta mükemmel atmosferin bileşimini geliştirir.

Time To Talk

Time 2 Talk, spontan konuşmaları ateşleyen ve oyunculara eşit bir ses veren, hızlı tempolu bir katılım aracıdır.